Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL) 

In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Hoe kunt u het onderwijs aan zo’n leerling het beste organiseren? Welke mogelijkheden zijn er? De consulent OZL van KluppluZ ondersteunt leerkrachten/docenten en ouders.

 • Onderwijs op maat voor maximaal drie maanden
 • Afgestemd op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling
 • Op school, thuis of in het ziekenhuis
 • Snel, flexibel en makkelijk in te zetten
 • Geen kosten voor school en ouders

Wat doet de consulent OZL?
Om er voor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent OZL. Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp op het gebied van onderwijs.

De consulent OZL:

 • Heeft expertise op het gebied van ziektebeelden
 • Maakt een vertaalslag naar het onderwijs
 • Coördineert en stemt af met school, ziekenhuis, leerling en ouders
 • Werkt samen en stemt af met ambulant begeleider, jeugdarts, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Werkt samen met de consulent OZL van een Universitair Medisch Centrum
 • Organiseert thuisonderwijs als extra ondersteuning (optioneel)
 • Zet KlasseContact in (optioneel)

Waarom OZL?
Een zieke leerling die onderwijsondersteuning krijgt, blijft betrokken bij de klas, leerkrachten/docenten en (school)vrienden. We laten de doorgaande leerlijn zoveel mogelijk aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de zieke leerling. Zodat het kind kan zich richten op wat nog wél kan. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen.

Voor wie is OZL?

 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die acuut, ernstig of langdurig ziek zijn
 • Ondersteuning in het primair- of het voortgezet onderwijs
 • Ook voor oudere leerlingen van het mbo zijn er mogelijkheden 

Vakkundige ondersteuning door KluppluZ
KluppluZ verzorgt onderwijsondersteuning in de regio West-Brabant. Ook geven wij voorlichting over onderwijs aan zieke leerlingen aan scholen, IB-netwerken en samenwerkingsverbanden. Kijk voor een consulent in uw regio op www.ziezon.nl.

Een zieke leerling?
Samen komen we verder!

 

Hoe werkt KluppluZ?

KL_487121_Iconen_proces_OUDERS_neutraal.jpg

 

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld wat je van ons kunt verwachten, welke stappen genomen worden of wie de kosten betaalt? Deze informatie kun je op deze pagina vinden.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel ons op 040 - 294 89 39 of vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.