Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL) 

In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Hoe kunt u het onderwijs aan zo’n leerling het beste organiseren? Welke mogelijkheden zijn er? De consulent OZL van KluppluZ ondersteunt leerkrachten/docenten en ouders.

 • Onderwijs op maat voor maximaal drie maanden
 • Afgestemd op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling
 • Op school, thuis of in het ziekenhuis
 • Snel, flexibel en makkelijk in te zetten
 • Geen kosten voor school en ouders

Wat doet de consulent OZL?

Om er voor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent OZL. Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp op het gebied van onderwijs.

Een zieke leerling?
Samen komen we verder!

 

De consulent OZL:

 • Heeft expertise op het gebied van ziektebeelden
 • Maakt een vertaalslag naar het onderwijs
 • Coördineert en stemt af met school, ziekenhuis, leerling en ouders
 • Werkt samen en stemt af met ambulant begeleider, jeugdarts, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Werkt samen met de consulent OZL van een Universitair Medisch Centrum
 • Organiseert thuisonderwijs als extra ondersteuning (optioneel)
 • Zet KlasseContact in (optioneel)

Waarom OZL?

Een zieke leerling die onderwijsondersteuning krijgt, blijft betrokken bij de klas, leerkrachten/docenten en (school)vrienden. We laten de doorgaande leerlijn zoveel mogelijk aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de zieke leerling. Zodat het kind kan zich richten op wat nog wél kan. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen.

Voor wie is OZL?

 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die acuut, ernstig of langdurig ziek zijn
 • Ondersteuning in het primair- of het voortgezet onderwijs
 • Ook voor oudere leerlingen van het mbo zijn er mogelijkheden 

Vakkundige ondersteuning door KluppluZ

KluppluZ verzorgt onderwijsondersteuning in de regio West-Brabant. Ook geven wij voorlichting over onderwijs aan zieke leerlingen aan scholen, IB-netwerken en samenwerkingsverbanden. Kijk voor een consulent in uw regio op www.ziezon.nl.

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die hulp bieden wij als het gaat om gedrag, leren en emotie.

Neem contact op | Bekijk onze locaties