Ondersteuning zieke leerlingen

Deze ondersteuning is gericht op leerlingen die langdurig ziek zijn en daardoor niet naar school kunnen. Het volgen van onderwijs is een van de belangrijkste aspecten voor zieke leerlingen om erbij te horen en 'normaal' te zijn.

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Wat is de ondersteuning zieke leerlingen?
Veel zieke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig van school. Deze extra onderwijszorg levert vaak vragen op. Onze consulenten zorgen er samen met school voor dat het onderwijs aan zieke leerlingen zoveel mogelijk doorgang vindt. De ondersteuning duurt maximaal drie maanden en bieden we in de regio West-Brabant.

Bekijk ook:
Folder 'Zieke leerlingen en passend onderwijs'
Folder KPN KlasseContact 'Ziek zijn en toch in de klas'
Video KPN KlasseContact (YouTube)
Folder ZIEZON leerling met somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarde klachten (SOLK)
Artikel 'De rol van de IB-er bij zieke leerlingen' (Janneke van Loon)

 

Informatie aanvragen

Voor wie is het?​
We ondersteunen zieke leerlingen op de volgende manieren:

  • ​Adviseren van leerkrachten en ouders
  • Informatie verschaffen over ziektebeelden
  • Beoordelen van de mogelijkheden binnen de basisondersteuning
  • In kaart brengen van onderwijsbehoeften
  • Begeleiden van arrangementsaanvragen
  • Tijdelijke ondersteuning op het gebied van onderwijs
  • Ondersteuning bij praktische zaken, waaronder het bekijken van mogelijkheden tot aanpassingen in de klas of binnen de school
  • Begeleiding van de individuele leerling
  • Inzet en uitleen van materialen (bijvoorbeeld leskoffers met lesmateriaal of leesboeken)
  • Inzetten van digitale middelen voor onderwijs vanuit huis of ziekenhuis (KPN Klassecontact)