Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen berekenen’. Kinderen met dyscalculie hebben vaak meer moeite met rekenen dan op basis van leeftijd en genoten onderwijs verwacht zou mogen worden. De rekenproblemen die een kind ervaart, kunnen niet door andere oorzaken verklaard worden. Ook blijven de rekenproblemen bestaan, ondanks goed onderwijs en extra instructie en oefening.

Dyscalculie kan worden vastgesteld met een diagnostisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek waarin informatie over de ontwikkeling van het kind wordt verzameld. Daarnaast vindt er een onderzoek bij het kind zelf plaats naar het algemeen functioneren, het rekenniveau (inclusief strategiegebruik) en wordt er gekeken naar mogelijke oorzaken van de rekenproblemen.

Van de onderzoeksresultaten wordt een rapportage geschreven, die aan de betrokkenen wordt toegelicht door de orthopedagoog of psycholoog. Het rapport bevat alle gegevens en een conclusie over de mogelijke diagnose. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden tevens adviezen (onderwijsbehoeften) geformuleerd, waarmee ouders, leerling en school praktisch aan de slag kunnen.

Wanneer er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van een dyscalculie, zal ook een verklaring worden afgegeven waarmee het kind (mogelijk) op school recht heeft op mogelijkheden tot compenseren en dispenseren.

INFORMATIE AANVRAGEN

Wij bieden onderzoek naar:

 • Sociaal-emotioneel welzijn en ontwikkeling
 • AD(H)D
 • Autisme
 • Gedrag
 • Leerontwikkeling
  • Gericht op het leerproces​
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
 • Intelligentie- en hoogbegaafdheid
 • Schoolkeuzeonderzoek voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs