Dyscalculieonderzoek

Als een kind op school achterblijft heeft met rekenen, terwijl de ontwikkeling op de overige vakken wel voldoende verloopt, kan er sprake zijn van dyscalculie. Met een dyscalculieonderzoek kan dit bekeken worden.

Tijdens dit onderzoek wordt de rekenontwikkeling breed in kaart gebracht. Ook worden overige vaardigheden die van belang zijn onder de loep genomen. Op basis hiervan kan dyscalculie vastgesteld worden en kunnen handelingsadviezen gegeven worden voor de verdere aanpak van en ondersteuning op de problemen van het kind.

Voor een dyscalulieonderzoek plaats kan vinden moet het rekenprotocol op school gevolgd zijn er moet er sprake zijn geweest van voldoende ondersteuning. Een dyscalculieonderzoek wordt in de regel niet vergoed vanuit de Jeugdwet. Ouders en scholen bekostigen dit vaak zelf.

Werkwijze

Het is soms een hele zoektocht om de juiste hulp te kunnen vinden. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er genomen? We leggen het je graag uit.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die hulp bieden wij als het gaat om gedrag, leren en emotie.

Neem contact op | Bekijk onze locaties