“Het is erg fijn dat je er als leerkracht of ouder niet alleen voor staat. Het geeft je lucht dat anderen meedenken over de juiste tips.”

1 april 2021

Een leerling met autisme in de klas, dat was voor ons allemaal nieuw, maar niet vreemd. Een les over autisme, die KluppluZ in de klas gaf, heeft ons allemaal herkenning gegeven én begrip voor de leerling. 

Het viel niet op 
Tot groep 6 merkten we niets aan Sophie. Ze deed wat er gevraagd werd, zat altijd klaar. Toch viel het ons en haar ouders op dat ze in haar gedrag net wat anders was. Wanneer de klas lachte, lachte ze mee. Maar ze had geen idee waarom. Het sociaal wenselijke gedrag, maakte het onopvallend.

Op school hield ze zich heel erg in en thuis explodeerde het helemaal. Door nauw contact met de ouders en openheid over haar gedrag thuis en op school, zijn we een onderzoek gestart. Daarna bood KluppluZ precies die begeleiding die de ouders en wij op school nodig hadden. 

“Wat mij én de leerlingen het meest is bijgebleven, is de les die de KluppluZ-begeleidster van Sophie aan mij gaf over autisme. En daarna ook aan de klas.” 

Meer kennis over autisme 
Als beginnend leerkracht wist ik nog weinig over autisme. Op de pabo krijg je hier geen les over. Wat mij én de leerlingen het meest is bijgebleven, is de les die de KluppluZ-begeleidster van Sophie aan mij gaf over autisme. En daarna ook aan de klas. Kinderen herkenden zich in voorbeelden en we halen nog vaak onderdelen uit de les naar boven wanneer er iets gebeurt. Zo’n les zou ik aan iedere klas aanbevelen, ook wanneer er nog geen signalering van autisme in de klas is. Leerlingen gaan hun gedrag zo ook beter begrijpen, herkennen zichzelf erin en kunnen begrip tonen voor een ander. 

Autisme gaat niet alleen over structuur 
Het is erg fijn dat je er als leerkracht of ouder niet alleen voor staat. Het geeft je lucht dat anderen meedenken en je concrete tips geven. Waar ik eerst dacht dat structuur vooral zou helpen, blijken het juist de prikkels te zijn die afleiden. Samen met KluppluZ en de intern begeleider zijn we tot een plan van aanpak gekomen. 

“Al is er niemand autistisch, er zijn toch veel kinderen die er veel baat bij hebben om de omgeving prikkelarm te maken.” 

Praktische tips 
Tips die Sophie hielpen, waren het gebruik van een koptelefoon, in kleine groepjes werken, vooraan zitten. Ondanks de aanpassingen, wil ze zo normaal mogelijk gevonden worden. Door ook de rest van de klas te vragen of ze wel eens last hadden van gepraat in de klas, kreeg ze bevestiging dat ze niet de enige was. Al is er niemand autistisch, er zijn toch veel kinderen die er veel baat bij hebben om de omgeving prikkelarm te maken. 

Iedereen heeft wel last van de prikkels, alleen bij Sophie zijn het er meerdere. Dit maakt haar niet anders, maar je moet er, als leerkracht en klasgenoot, mee om leren gaan. De lessen en tips van KluppluZ hielpen hier enorm bij. 

Michelle (juf van Sophie) over KluppluZ

“Het is erg fijn dat je er als leerkracht of ouder niet alleen voor staat. Het geeft je lucht dat anderen meedenken over de juiste tips.”