Intern begeleider kinderopvang | Coach Passende Kinderopvang

De reguliere setting van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs is niet zonder meer passend voor een kind met extra ondersteuning. De inzet van de intern begeleider kinderopvang draagt bij aan inclusie, versterking van het voorliggend veld en het inrichten van een passende omgeving voor kinderen met zorg. Het doel van de preventie begeleiding is tweeledig.  
Enerzijds is het streven de reguliere opvang voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te houden door expertise toe te voegen en zo te voorkomen dat er een zwaardere vorm van begeleiding of behandeling nodig is. Anderzijds ligt de focus op het vergroten van integratie van kinderopvang en onderwijs.  

De intern begeleider is in te zetten in alle kinderopvangorganisaties en of gastouderopvang binnen ons werkgebied maar ook bij ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang.  

De intern begeleider kinderopvang biedt ondersteuning aan professionals werkzaam in de kinderopvang. Door de inzet van een intern begeleider kinderopvang op locatie kunnen kinderen in hun eigen omgeving de zorg krijgen die nodig is en versterken we de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Dit zowel bij kinderen die gebruik maken van de kinderopvang, maar ook bij de instroom van kinderen vanuit een behandel- specialistisch setting. Dit doen we door het delen van expertise en coaching op de werkvloer. 

Vind de juiste hulp

Wij denken graag met je mee. Laat je gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je zelf al stappen ondernomen? 

Denk aan contact met gemeente, school, consultatiebureau enz. Heb je al een contactpersoon? Vermeld dan hier de naam.