Extra begeleiding

Wanneer er binnen een gezin, de kinderopvang of het onderwijs zorgen bestaan over het welbevinden en de ontwikkeling van een kind, kan een beroep worden gedaan op de expertise van KluppluZ. Wij hebben brede ervaring met het begeleiden van kinderen met bijvoorbeeld sociaal-emotionele problematiek, autisme en spraak-taalontwikkeling.

Heb jij in deze periode zorgen rondom kwetsbare kinderen? Doe dan gerust een beroep op de expertise van KluppluZ. Wij denken graag (kosteloos) met je mee.  

Door tijdig actie te ondernemen: 

  • Komen kinderen tot rust doordat pedagogische beschikbaarheid wordt geboden en daardoor didactische ontwikkeling (weer) mogelijk is. 
  • Komt er meer rust binnen het gezin. Niet alleen doordat kinderen worden gezien en gehoord, maar ook doordat het gezin ontlast wordt in de zorg voor het kind. 
  • Helpen wij werkende ouders door opvang aan te bieden voor hun kind met een (specifieke) begeleidingsbehoefte.   
  • Vergroten we het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen zodat zij een veilige basis hebben om tot ontwikkeling te kunnen komen.  

Specifieke vraag?

Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Je kunt ons bereiken op 040 294 89 39.

Ja, ik wil graag vrijblijvend en kosteloos sparren. 

Over KluppluZ 

KluppluZ biedt (tijdelijk) hulp aan kinderen op het gebied van onderzoek, diagnostiek, behandeling en gespecialiseerde begeleiding. Dat kan op locatie, zoals op school of de kinderopvang, of thuis. KluppluZ streeft er naar om waar nodig al in een vroeg stadium te interveniëren. We richten ons op vroegsignalering en preventie waarbij het ons uitgangspunt is om kinderen in hun reguliere setting te versterken. Hierdoor kunnen we grotere problemen (zoals bijv. uitvallen) in een later stadium mogelijk voorkomen. Dat doen wij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid​, in samenspraak met de ouders en onze partners, zoals het onderwijs, de kinderopvang en gemeenten.​ Altijd op maat, met oog voor de specifieke behoeften van ieder kind.  

Ik wil meer weten over KluppluZ